Missie-Visie- Doelstelling - w.s.v. DES-Ugchelen 2022

Ga naar de inhoud
Over ons
Wandelsportvereniging DES-Ugchelen is opgericht op 22 oktober 1956 te Utrecht en is sinds 1977 gevestigd in Ugchelen.
De vereniging bestaat uit een groep enthousiaste, sociale, motiverende en stimulerende mensen van verschillende leeftijden die, in een ongedwongen vrijblijvende en gezellige sfeer, ontspannen en verantwoord willen wandelen.

Een ieder met een uiteenlopende motivatie; om te bewegen, buiten te zijn, hun conditie verbeteren of op peil te houden. Daarnaast dragen veel vrijwilligers hun steentje bij aan wat mischien wel de gezelligste sportvereniging van Ugchelen is.


Wandelsportvereniging DES-Ugchelen heeft een duidelijke Missie, Visie en Doelstelling
Missie
W.s.v. DES-Ugchelen wil de juiste voorwaarden scheppen om voor iedereen wandelen op een laagdrempelige en attractieve wijze toegankelijk te maken. Hierbij staat het plezier in wandelen voorop, wat zich vertaalt in het aanbieden van wandelsport passend bij het niveau en mogelijkheden van elke wandelaar van beginner tot gevorderden. Iedereen is gelijk. De vereniging biedt daarom mogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen om zowel recreatief als prestatief te wandelen.
Visie
Het bestuur van w.s.v. DES-Ugchelen wil gedurende de beleidsperiode van
2020-2025 de continuïteit van de vereniging verder waarborgen en de missie
van de vereniging ondersteunen door in de genoemde beleidsperiode de volgende punten te realiseren:
  • W.s.v. DES-Ugchelen is een vereniging met een open karakter voor jong      en oud;
  • De belangrijkste pijler van de vereniging zijn de leden. Interactie met diezelfde leden is daarbij cruciaal. Er zal goed geluisterd worden naar de wensen van de leden;
  • Betrokkenheid, inzet en zelfwerkzaamheid van de eigen leden is een must en zal daarom blijvend worden gestimuleerd en beloond;
  • De vereniging biedt ruimte aan zowel recreatieve als presentatieve leden. Streven is daarom dat deze groepen leden, zich gezamenlijk thuis voelen bij onze vereniging;
  • Vanuit deze gedachte dienen er (voldoende) activiteiten en faciliteiten op deze verschillende doelgroepen binnen de vereniging te worden afgestemd;
  • De jeugd heeft de toekomst. W.s.v. DES-Ugchelen zal blijvend streven naar het aantrekken van nieuwe jeugdleden en zal hierin blijven investeren;
  • De vereniging moet een gezonde financiële basis hebben;

Doelstelling
Om onze missie en visie te laten slagen willen wij zoveel mogelijk mensen op een gezonde manier laten bewegen, waarbij ruimte is voor plezier tijdens onze gezamenlijke wandelingen en andere activiteiten binnen onze vereniging. Wij bezoeken onze zusterorganisaties, maken busreizen en organiseren een wandelweekend in het buitenland.
Door een goede samenwerking tussen bestuur, de betrokkenheid van leden en vrijwilligers en derden zetten wij een gezonde groeiende vereniging neer.
   
                                       
 
Terug naar de inhoud